Kalendář akcí

Zde zveřňujeme termíny a program setkání Klubu, jakož i další akce pořádané organizacemi, které jsou pro nás důvěryhodné, tedy zejména FSSP a Konfraternitou svatého Petra.

Program setkání Klubu na zimní semestr 2017 

3. 10. Mše sv. P. Jakub PhDr. Zentner FSSP+ beseda s P. Bernhardem Gerstlem, představeným německého distriktu FSSP.                                                                 POZOR! Opět v kostele sv. Vojtěcha!

17. 10. Mše svatá spojená s novokněžským požehnáním + katecheze P. Štěpán Šrubař FSSP - na téma: Poezie Ducha Svatého aneb žalmy.

7. 11. Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + katecheze na téma Výklad mešního řádu I.

21. 11. Mše svatá spojená s novokněžským požehnáním + katecheze P. Štěpán Šrubař FSSP - na téma:  Dvanáct a dvaasedmdesát (od povolání učedníků v evageliích k Církvi dnes).

5. 12. Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + katecheze na téma Výklad mešního řádu II.

19. 12. Mše sv. R.D. Mgr. et Mgr. Štěpán Smolen + katecheze na téma Duchovní život podle sv. Ignáce z Loyoly + knižní miniveletrh (nakladatelství Hesperion).

2. 1. 2018 Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + katecheze na téma Výklad mešního řádu III.

23. 1. 2018 Mše svatá spojená s novokněžským požehnáním + katecheze P. Štěpán Šrubař FSSP - na téma Evangelijní podobenství.

Pokud nebude uvedeno jinak, tak začátek je vždy v 18:30 hodin v kostele sv. Jindřicha a sv. Kunhuty v Praze 1, katecheze či přednáška po Mši svaté na faře.

Setkání 7. listopadu 2017

Naše příští setkání připadá na na sté výročí Velké říjnové socialistické revoluce.  Fara u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty by již měla být opravena, takže dle plánu v kostele sv. Jindřicha a sv. Kunhuty v 18:30  hodin Requiem ze svátku Všech věrných zemřelých. Slouží P. Jakub Zentner FSSP, po Mši svaté - v 19:30 katecheze na faře naproti kostelu.

19.listopadu 2017 Mše sv. v Nižboru

V neděli 19. 11. v 9:30 hod bude sloužena zpívaná tradiční Mše svatá z šesté neděle, která přebývá po Zjevení Páně v kostele Povýšení sv. Kříže v Nižboru. Tradiční Mše sv. jsou zde slouženy každou 3. neděli v měsíci v 9:30 hodin (slouží P. Štěpán Šrubař FSSP). 

21.11. 2017 Setkání Klubu

V úterý 21. 11. v 18:30 hodin u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty začínáme Mší svatou a po té katechezí na téma Dvanáct a dvaasedmdesát (o povolání učedníků). Slouží P. Štěpán Šrubař FSSP, kterému tímto blahopřejeme k významnému životnímu jubileu.

23.11. 2017 v 19 hodin: Panelová diskuze: Amoris laetitia s Correctio filialis?

Ve čtvrtek 23. listopadu od 19 hod. si Vás dovolujeme pozvat na panelovou diskusi Amoris laetitia s Correctio filialis?

Diskutovat budou: P. Dr. Benedikt Mohelník, OP, katolický teolog, signatář Pro-pope-Francis a Dr. Lukáš Novák, katolický filozof, signatář Correctio filialis
Moderátorem diskuze bude Dr. Lukáš Nosek, katolický teolog a arabista.
Panelová diskuse se bude konat v zázemí kostela Nejsvětějšího Srdce Páně (vchod zezadu přes zahrádku).

5.12. 2017 v 18:30 hodin u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty v Praze setkání Klubu sv. Athanasia 

Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + katecheze na téma Výklad mešního řádu II.

                                       A navíc malý předkrm ke knižnímu miniveletrhu nakladatelství Hesperion.

1. Předvánoční klubový knižní miniveletrh 19.12. 2017

Na posledním letošním setkání Klubu dne 19. 12. proběhne (kromě přednášky P. Štěpána Smolena o spiritualitě sv. Ignáce z Loyoly) i malý knižní veletrh nakladatelství Hesperion. Bude možné si zakoupit (s mimořádnou slevou 10 % pro účastníky Klubu) knihu Jen mlčet nestačí (rozhovor s kardinálem E.L. Burkem s krásnou předmluvou doc. Tomáše Machuly) a dvoudílný román o krizi v Církvi (Otec Eliáš a apokalypsa a Otec Eliáš v Jeruzalémě) od Michaela O´Briana, obojí v překladu paní Lucie Cekotové. Určitě na to pamatujte při shánění dárků! Román o otci Eliášovi je vhodný i pro dospívající inteligentní děti. 

29. 12. - 1.1. 2018 Silvestr ve farnosti Strání na východní Moravě.

V emailové aplikaci na těchto webových stránkách je možné se předběžně přihlašovat na silvestrovskou rekolekci. 

Jedná se o o akci hnutí Juventutem, která je otevřena v zásadě všem zájemcům, kteří chtějí přijet s úmyslem posilnit se v katolické víře setkáním s naším Pánem především v Oběti Mše sv. a svátostí, modlitbě i, jak doufám, i v každém z nás. Proto i zde bude na programu každodenní Mše sv., modlitba primy a kompletáře a sv. růžence, adorace Nejsv. Svátosti a katecheze. Pokud tomu počasí a terén dovolí jsou v plánu i nenáročné výlety. Bílé Karpaty k tomu nabízejí lákavé cíle.

Téma tří katechezí bude:

 • Rozlišování duchů podle sv. Ignáce z Loyoly.
 • Co je to povolání a jak jej rozeznat podle sv. Dona Bosca.
 • Panna Maria v životě Církve i jednotlivce podle sv. Grignona z Montfortu.

K tomu následující informace:

 • setkání se uskuteční na faře, která dle všeho bude dostatečně řádně vytopena;
 • nutné věci: karimatka, spacák (pro ty, co mají výrazné potíže se spaním na zemi jsou v záloze cca tři postele), ručník a hygienické potřeby, kdo má tak i Schallerův misálek, růženec, Písmo sv., sešitek na poznámky, pevná obuv, přezůvky na doma, teplé oblečení na ven; kdo má hudební nástroj na který umí hrát, nechť si je vezme též. Kdo z kluků má ministrantské oblečení, nechť si je vezme sebou.
 • vhodné oblečení je samozřejmostí a když ne nic jiného, tak snad zima upozorní na to, že křesťan svých oděním chrání nejen své zdraví, ale i věčnou spásu.
 • věci, které je možné dovést navíc (a případně si tak po domluvě se P. Zentnerem snížit poplatek za setkání): proviant do kuchyně, pochutiny, buchty;
 • dle uvážení je možné pozvat i Vaše kamarády, kamarádky, o kterých víte, že akce pro ně může být přínosná, totéž platí i v případě - že se jedná o lidi, co chtějí do Juventutem vstoupit;
 • Příspěvek na stravu a bydlení je 800 Kč. Pokud by to pro někoho mělo být překážkou účasti, nechť mi napíše. Není problémem se domluvit i jinak. Stejně tak, pokud by tato částka měla být pro někoho nepodstatná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek navíc, který se využije, v případě přebytků, na další akce.
 • Rekolekce začíná 28. 12. večeří v 18:00 a končí úklidem po obědě 1.1.2018 ve 14:00. Případné pozdější příjezdy nebo odjezdy jen z vážných předvídatelných důvodů dejte vědět předem.
 • Pro případné zájemce z Prahy a z Čech nabízí P. Zentner možnost dopravy autem zpět a částečně i tam.

Přihlášky prosím posílejte na adresu jwz@seznam.cz nebo do webové aplikace Klubu sv. Athanasia. Ti, kteří již účast potvrdili Danielovi Zouharovi, nechť ji potvrdí i na uvedenou adresu. V přihlášce napište svoje jméno, datum narození a telefon, pokud jste tak už neučinili při letním TradyCampu nebo jiné akci FSSP. Přihláška je platná po zaplacení alespoň poloviny příspěvku na účet 18108888/2010 (IBAN: CZ45 2010 0000 0000 1810 8888, SWIFT FIOBCZPP). V případě rozumě omluvitelné neúčasti bude tato částka vrácena.

Vzhledem k omezeným kapacitám fary ve Strání (cca 20 osob), prosíme, abyste se přihlašovali včas. Platí, že přednost má ten, kdo se přihlásí dříve.