Kalendář akcí

zde zveřňujem termíny a program setkání Klubu, jakož i další akce pořádané organizacemi, které jsou pro nás důvěryhodné, tedy zejména FSSP a Konfarternitou svatého Petra

Program setkání Klubu na zimní semestr 2017 - doplněno

3. 10. Mše sv. P. Jakub PhDr. Zentner FSSP+ beseda s P. Bernhardem Gerstlem, představeným německého distriktu FSSP.                                                                POZOR! Opět v kostele sv. Vojtěcha!

17. 10. Mše svatá spojená s novokněžským požehnáním + katecheze P. Štěpán Šrubař FSSP - na téma: Poezie Ducha Svatého aneb žalmy.

7. 11. Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + katecheze na téma Výklad mešního řádu I.

21. 11. Mše svatá spojená s novokněžským požehnáním + katecheze P. Štěpán Šrubař FSSP - na téma:  Dvanáct a dvaasedmdesát (od povolání učedníků v evageliích k Církvi dnes).

5. 12. Mše sv. P. Jakub PhDr. Zentner FSSP + katecheze na téma Výklad mešního řádu II.

19. 12. Mše sv. R.D. Mgr. et Mgr. Štěpán Smolen + katecheze na téma Duchovní život podle sv. Ignáce z Loyoly.

9. 1. 2018 Mše sv. P. Jakub PhDr. Zentner FSSP+ katecheze na téma Výklad mešního řádu III.

23. 1. 2018 Mše svatá spojená s novokněžským požehnáním + katecheze P. Štěpán Šrubař FSSP - na téma Evangelijní podobenství.

Pokud nebude uvedeno jinak, tak začátek je vždy v 18:30 hodin v kostele sv. Jindřicha a sv. Kunhuty v Praze 1, katecheze či přednáška po Mši svaté na faře.


15.října Mše sv. v Nižboru

V kostele Povýšení Sv. Kříže v Nižboru v 9:30 hodin. Slouží P. Štěpán Šrubař FSSP

17. října setkání Klubu opět ještě u sv. Vojtěcha

Na programu v 18:30 hodin Mše sv. sloužená novoknězem P. Štěpánem Šrubařem FSSP a po té na faře katechese na téma Poezie Ducha Svatého. Příjďte přivítat patera Šrubaře v našem Klubu !!!   

Konference Nejmenší z nás 2017 19. října v Brně

Podrobnosti viz zde