Zde zveřejňujeme termíny a program setkání Klubu, jakož i další akce pořádané organizacemi, které jsou pro nás důvěryhodné.

Program na zimní semestr 2019

3. 12. 2019, Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. Štěpán Smolen+ přednáška na téma: "O mimoních (aneb jak být ve světě a nebýt z tohoto světa)".

Minipouť KSA

6. 7. 2019 - Minipouť KSA: Beroun - Sv. Jan pod Skalou (cca 6,5 km), sraz v 10:30 na náměstí v Berouně , ve 14h Mše sv. ve Sv. Janu pod Skalou, slouží P. Peňáz.

Pouť KSA 2019

Sem vložte podnadpis

Letošní pouti se zúčastnilo cca 100 osob, část z nich se zúčastnila společného focení u kostela Nejsvětější trojice na Křemešníku.

Záznam přednášky JUDr. Jakuba Kříže Ph.D. ze dne 19.3.2019

Zde

Pochod pro život 2019

Kdo by chtěl jít na Pochod pro život společně s lidmi kolem KSA, má možnost se připojit ve 13:45 hodin nahoře u výstupu ze stanice metra Malostranská v Praze na Klárově. 

Pouť Klubu sv. Athanasia na Křemešník

Kdy: 1. května 2019

Start: 10:00 hodin náměstí v Pelhřimově

Cíl: poutní kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku, Mše sv. v tradičním římském ritu od 15:00 hodin. Slouží P. PhDr. Jakub Zentner FSSP.

Pro zájemce můžeme zajistit společnou dopravu z Prahy a Brna, je třeba se nahlásit na webových stránkách: https://klub-svateho-atanase.webnode.cz/kontakt/

nebo na facebooku:

https://www.facebook.com/klubsvatehoathanasia/

S potěším oznamujeme, že byla zahájena činnost pobočky Klubu sv. Athanasia v Českých Budějovicích.

Setkání jsou plánována na čtvrtky po druhé a čtvrté neděli v měsíci. Hledají se dobrovolní koordinátoři. Podrobnosti o termínech a programu setkání bychom rádi zveřejnili v nejbližších dnech.

Informace a registrace na Národní pochod pro život 2019

Petice za ochranu manželství jako svazku muže a ženy

Informace zde a zde.

Program setkání Klubu na zimní semestr 2018 

Zatím nekompletní program, o dalším jednáme

8. 1. 2019 Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + katecheze na téma: "Co to znamená být katolík".

22. 1. 2019 Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. Štěpán Šrubař FSSPkatecheze na téma: "Prorok Ezechiel". 

24. 1. 2019 v 17:00 hodin Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše svatá.

5.2. 2019 Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + katecheze na téma: "Svátost a spiritualita manželství".

19.2. 2019 Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. Štěpán Šrubař FSSPkatecheze na téma: "Jeremjáš : Soud a naděje" .

21. 2. 2019 v 17:00 hodin Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše svatá. Přednáška v sakristii kostela sv. Tomáše od 18:30 hodin: doc. Mgr. Petr Dvořák Ph.D. na téma: "Genderová ideologie". 

5.3. 2019 Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + katecheze na téma: "Jak se správně zpovídat".

19. 3. 2019 Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D. přednáška JUDr. Jakub Kříž Ph.D. na téma: "Rodina a genderová ideologie".

20. 3. 2019 v 18:00 hodin Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše svatá + přednáška PhDr. Radomír Malý: T. G. Masaryk a katolická církev v restauraci Baroko na Orlí  469/17, od 19:30 hodin.

27. 3. 2019 v 18:00 hodin Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše svatá. 

3. 4. 2019 v 18:00 hodin Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše svatá. 

9.4. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + katecheze na téma: "Je v Církvi stav nouze?".

10. 4. 2019 v 18:00 hodin Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše svatá. 

17. 4. 2019 v 18:00 hodin Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše svatá. 

POZOR ZMĚNA:

23.4. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. Štěpán Šrubař FSSP + katecheze na téma: "Danielova vidění".   
 
24. 4. 2019 v 18:00 hodin Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše svatá, po té od 19:30 hodin v salónku restaurace Baroko přednáška PhDr. Radomíra Malého na téma Martin Luther a vznik protestantismu.

1. 5. 2018 POUŤ KLUBU SV. ATHANASIA NA KŘEMEŠNÍK (v případě velkého zájmu je možné vypravit autobusy z Prahy a Brna)

POZOR ZMĚNA:

7. 5. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. Štěpán Smolen+ přednáška na téma: "J.R.R. Tolkien jako průvodce duchovním životem".

15. 5. 2019 v 18:00 hodin Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše svatá. 

POZOR ZMĚNA:

21. 5. 2019 Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. Štěpán Šrubař FSSP + přednáška na téma: "Ozeáš a Ámos: Proroci severního království".
 

 22. 5. 2019 v 18:00 hodin Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše svatá a po té od 19:30 hodin přednáška Ing. Hany Lipovské na téma: "Víra v ekonomii" v restauraci Baroko na Orlí 469/17, od 19:30 hodin.

29.5. 2019 v 18:00 hodin Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše svatá. 

POZOR ZMĚNA:

4. 6. 2019 Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D. + přednáška na téma: "Ekumenismus ve slepé uličce".

5. 6. 2019 v 18:00 hodin Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše svatá. 

12. 6. 2019 v 18:00 hodin Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše svatá. 

POZOR ZMĚNA: 

18. 6. 2019 Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D. + agapé s vínem na faře, hodnocení uplynulého roku, volná diskuze k plánům na příští školní rok.

19. 6. 2019 v 17:00 hodin Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše svatá. 

26. 6. 2019 v 18:00 hodin Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše svatá. 

6. 7. 2019 - Minipouť KSA: Beroun - Sv. Jan pod Skalou (cca 6,5 km), sraz v 10:30 na náměstí v Berouně , ve 14h Mše sv. ve Sv. Janu pod Skalou, slouží P. Peňáz.

Pozor změny:

V Brně Mše sv. od 13. 3. 2019 včetně se přesouvají na KAŽDOU STŘEDU v kostele sv. Michaela archanděla a začátek se posouvá na 18:00 hodin a přednášky po té cca od 19:30 hodin v místě, které bude uvedeno u konkrétní přednášky. Pokud není uvedeno jinak, tak Mši sv. slouží v Brně P. doc. ThDr. Josef Beneš Th.D.

Zatím máme potvrzenou Mši sv. pouze 1x za měsíc, ale jednáme ještě o zajištění sloužení Mše sv. na čtvrtek po první neděli v měsíci na stejném místě a ve stejném čase (bez přednášky).

V Praze začínají Mše sv. jako obvykle v 18:30 hodin v kostele sv. Jindřich a sv. Kunhuty a přednášky či katecheze navazují po té hned na faře.


Petice na podporu Jeho Eminence Dominika kardinála Duky

https://duka2018.cz/


1. pouť Klubu sv. Athanasia

Poutní kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku

POZOR AKTUALIZACE ORGANIZACE POUTI: 1. Pouť Klubu sv. Athanasia 8. května 2018. Mše sv. je naplánována na 12:30 hodin v poutním kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku. Slouží P. Jakub Zentner FSSP. Poutní skupina bude vyjíždět osobními auty z Prahy v 8:30 hodin ze stanice metra Opatov. Brněnská skupina se bude na organizaci dopravy domlouvat na setkání Klubu v pondělí od 19 hodin v sále MSKA v Brně, Smetanova ulice 14. Pravděpodobně se pojede z Brna rovněž osobními auty. Samotná pěší pouť (cca 10 km) bude začínat z Pelhřimova od 10:15 hodin (sraz u kašny sv. Jakuba na Masarykově náměstí v 10:00 hodin). Po skončení Mše sv. je možné jet ještě do Prahy na setkání pražského KSA, tedy Mše sv. u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty a katecheze P. Jakuba Zentnera FSSP na faře. Je možné se na Křemešník nebo do Pelhřimova dopravit i po vlastní ose. Přihlášky, prosím, pište do schránky na webu nebo na emailovou adresu p1346@seznam.cz

V pražské skupině je zatím 7 volných míst v autech, příspěvek na cestu tam a zpět cca 150 Kč.