Kalendář akcí

Zde zveřňujeme termíny a program setkání Klubu, jakož i další akce pořádané organizacemi, které jsou pro nás důvěryhodné, tedy zejména FSSP a Konfraternitou svatého Petra.

Program setkání Klubu na zimní semestr 2017 5. 2. Brno - kaple Petrov: Mše sv. + katecheze POZOR!: MIMOŘÁDNĚ V SALONKU RESTAURACE BAROKO: P. PhDr. Jakub Zentner FSSP na téma Sedmero ctností a neřestí.

6. 2. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty: Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + katecheze na téma Výklad mešního řádu IV.

19. 2. Brno - kaple Petrov: Mše sv. P. Štěpán Šrubař FSSP katecheze na téma Úvod do tradiční liturgie.

20. 2. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. Štěpán Šrubař FSSP + přednáška Mgr. Petr Dvořák Ph.D na téma Correctio filialis. - POZOR ZMĚNA

5. 3. Brno - kaple Petrov: Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + přednáška prof.  PhDr. Petr Osolsobě Ph.D. na téma Katolíci v Anglii po roce 1534.

6.3. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + adorace + modlitba růžence za činnost Klubu sv. Athanasia

19. 3. Brno - kaple Petrov: Mše sv. + katecheze P. Štěpán Šrubař FSSP na téma Úvod do tradiční liturgie II.

20. 3. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. Štěpán Šrubař + katecheze na téma Rok narození a den Paschy - Chronologie Nového Zákona

2. 4. Brno - kaple Petrov: Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + katecheze na téma Liturgická hudba Církve - ozvěna Nebe

3. 4. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + katecheze na téma Výklad mešního řádu V.

16. 4. Brno - kaple Petrov: Mše sv. + katecheze  P. Štěpán Šrubař FSSP na téma Úvod do tradiční liturgie III.

17. 4. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. Štěpán Šrubař + katecheze na téma Věci nové i staré - platí dnes Starý Zákon? 

7. 5. Brno kaple Petrov: Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + Jazykem rodným Boží chválu pěli aneb jazyk křesťanské liturgie východu a západu.

8. 5. Praha  u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + Obrátit se k Pánu - o směřování liturgické modlitby od starověku do současnosti

21. 5. Brno kaple Petrov: Mše sv. + katecheze P. Štěpán Šrubař FSSP na téma

22. 5. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. Štěpán Smolen + katecheze na téma Mnišská modlitba. 

4. 6. Brno kaple Petrov: Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + katecheze na téma Liturgická hudba Církve - ozvěna Nebe.

5. 6. Praha  u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + přednáška doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D. na téma Hudba jako zdroj duchovního života. 

18. 6. Brno kaple Petrov: Mše sv. + katecheze P. Štěpán Šrubař FSSP na téma

19. 6. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. Štěpán Šrubař + přednáška PhDr. Roman Cardal Ph.D na téma 

Pokud nebude uvedeno jinak, tak začátek je vždy v 18:30 hodin v kostele sv. Jindřicha a sv. Kunhuty v Praze 1, katecheze či přednáška po Mši svaté na faře tamtéž. V Brně začíná Mše sv. v kapli Zvěstování Paně v katedrále Petra a Pavla v 17:30 hodin, katecheze potom v 19:00 hodin salonku restaurace Živá voda. Mše sv.  nebo katecheze je možné se zúčastnit i jen samostatně.

Pozor změny:

20.2. v Praze po Mši sv. přednáška Mgr. Petra Dvořáka Ph.D na téma Correctio filialis, původně plánovaná přednáška prof. aplikované matematiky PhDr. RNDr. Evžena Kindlera CSc. na téma Arménští křesťané se ze zdravotních důvodů ruší. Zároveň na žádost rodiny pana profesora prosíme o modlitbu za jeho zdraví!

  Začátky Mší sv. v Brně se od 19. 2. včetně přesouvají na 17:30 hodin a začátky katechezí na 19:00 hodin. POZOR: místa konání katechezí se až do nalezení stabilního místa budou měnit, sledujte proto, prosím, aktuální info na facebooku, nebo se dotazujte vždy po Mši sv. na Petrově organizátorů!!!


Petice na podporu Jeho Eminence Dominika kardinála Duky

https://duka2018.cz/


Benediktova cesta v češtině

Nakladatelství Hesperion vydává český překlad knihy Benedicts option a pozvalo do ČR jejího autora.

Klub sv. Athanasia se připojuje k pozvánce na setkání s Rodem Dreherem, americkým publicistou a autorem knihy Benediktova cesta. Na programu je přednáška, diskuze a autogramiáda: 12. 3. v Olomouci, 13. 3. v Praze, 14. 3. v Brně a 15. 3. v Českých Budějovicích. Akce má podporu všech čtyřech místních biskupů,  viz zde