Zde zveřejňujeme termíny a program setkání Klubu, jakož i další akce pořádané organizacemi, které jsou pro nás důvěryhodné.

Konference Nejmenší z nás v Brně 18.10. 2018, informace zde.


Petice za ochranu manželství jako svazku muže a ženy

Informace zde a zde.

Program setkání Klubu na zimní semestr 2018 

Zatím nekompletní program, o dalším jednáme

18. 9. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. Štěpán Šrubař FSSP + katecheze na téma "Kniha Jób - Nestárnoucí otázka po smyslu utrpení"

20. 9. Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše sv. , po té prof. PhDr. Petr Osolsobě Ph.D. na téma: "Vergil, otec Západu, duše přirozeně křesťanská" ("anima naturaliter christiana"). V čem je Vergiliův epos o Aeneášovi zásadní pro evropskou kulturu? Co to "pietas" a v čem spočívá? Aeneas vs. Odysseus. Křesťanská interpretace Vergilia (Dante). Vergilius a Londýn - "Nová Trója".

9. 10. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv.P. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D. + přednáška na téma: "Hierarchie v prvotní církvi?"

23. 10. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv.P. Štěpán Smolen + přednáška na téma "Cesta mezi slepotou a hněvem, aneb jak zápasit o svatost v čase církevní krize."

25. 10. Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše sv. , po té přednáška prof. PhDr. Petr Osolsobě Ph.D. na téma: "Edmund Campion, Shakespearův Jindřich V. a bitva u Agincourtu (25. 10. 1415)"

6. 11. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P.  PhDr. Jakub Zentner FSSP + katecheze na téma. "Sedm svátostí (sv. smíření)".

20. 11. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. Štěpán Šrubař FSSP + katecheze na téma 

22. 11. Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše sv. , po té přednáška prof. PhDr. Petr Osolsobě Ph.D. na téma: "Sv. Cecílie a mystérium hudby (společné zamyšlení nad tím, čím by hudba mohla být a čím se stala)"

4. 12. Praha

18. 12. Praha

20. 12. Brno


Pozor změny:

V Brně Mše sv. od 20. 9. 2018 včetně se přesouvají na ČTVRTKY po třetí neděli v měsíci v 17: 30 hodin do kostela sv. Michaela archanděla na dominikánském náměstí a přednášky po té cca od 19:00 hodin v místě, které bude uvedeno u konkrétní přednášky.

Zatím máme potvrzenou Mši sv. pouze 1x za měsíc, ale jednáme ještě o zajištění sloužení Mše sv. na čtvrtek po první neděli v měsíci na stejném místě a ve stejném čase (bez přednášky).

V Praze začínají Mše sv. jako obvykle v 18:3é hodin v kostele sv. Jindřich a asv. Kunhuty a přednášky či katecheze navazují po té hned na faře.


Petice na podporu Jeho Eminence Dominika kardinála Duky

https://duka2018.cz/


Navázání spolupráce s MSKA

Klub sv. Athanasia navázal spolupráci s Moravsko-slezskou křesťanskou akademii. Praktickým výsledkem této spolupráce bude počínaje 2. dubnem 2018 společné pořádní přednášek a katechezí vždy v úterý po první a třetí neděli v měsíci od 19.30 hodin v sále Moravsko-slezské křesťanské akademie na adrese Smetanova 14 v Brně. Všichni jsou zváni! Témata přednášek je možné nalézt v sekci Kalendář akcí.

1. pouť Klubu sv. Athanasia

Poutní kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku

POZOR AKTUALIZACE ORGANIZACE POUTI: 1. Pouť Klubu sv. Athanasia 8. května 2018. Mše sv. je naplánována na 12:30 hodin v poutním kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku. Slouží P. Jakub Zentner FSSP. Poutní skupina bude vyjíždět osobními auty z Prahy v 8:30 hodin ze stanice metra Opatov. Brněnská skupina se bude na organizaci dopravy domlouvat na setkání Klubu v pondělí od 19 hodin v sále MSKA v Brně, Smetanova ulice 14. Pravděpodobně se pojede z Brna rovněž osobními auty. Samotná pěší pouť (cca 10 km) bude začínat z Pelhřimova od 10:15 hodin (sraz u kašny sv. Jakuba na Masarykově náměstí v 10:00 hodin). Po skončení Mše sv. je možné jet ještě do Prahy na setkání pražského KSA, tedy Mše sv. u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty a katecheze P. Jakuba Zentnera FSSP na faře. Je možné se na Křemešník nebo do Pelhřimova dopravit i po vlastní ose. Přihlášky, prosím, pište do schránky na webu nebo na emailovou adresu p1346@seznam.cz

V pražské skupině je zatím 7 volných míst v autech, příspěvek na cestu tam a zpět cca 150 Kč.