Kalendář akcí

Zde zveřňujeme termíny a program setkání Klubu, jakož i další akce pořádané organizacemi, které jsou pro nás důvěryhodné, tedy zejména FSSP a Konfraternitou svatého Petra.

Program setkání Klubu na zimní semestr 2017 


2. 4. Brno - kaple Petrov: Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + katecheze na téma Liturgická hudba Církve - ozvěna Nebe

3. 4. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + katecheze na téma Výklad mešního řádu V.

16. 4. Brno - kaple Petrov: Mše sv. + katecheze  P. Štěpán Šrubař FSSP na téma Úvod do tradiční liturgie III.

17. 4. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. Štěpán Šrubař + katecheze na téma Věci nové i staré - platí dnes Starý Zákon? 

7. 5. Brno kaple Petrov: Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + Jazykem rodným Boží chválu pěli aneb jazyk křesťanské liturgie východu a západu.

8. 5. Praha  u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + Obrátit se k Pánu - o směřování liturgické modlitby od starověku do současnosti

21. 5. Brno kaple Petrov: Mše sv. + katecheze P. Štěpán Šrubař FSSP na téma na téma Úvod do tradiční liturgie IV. 

22. 5. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. Štěpán Smolen + katecheze na téma Mnišská modlitba. 

4. 6. Brno kaple Petrov: Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + katecheze na téma Obrátit se k Pánu - o směřování liturgické modlitby od starověku do současnosti.

5. 6. Praha  u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + přednáška doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D. na téma Hudba jako zdroj duchovního života. 

18. 6. Brno kaple Petrov: Mše sv. + katecheze P. Štěpán Šrubař FSSP na téma na téma Čtyři poslední věci nebo vytržení, aneb něco o konci světa. 

19. 6. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. Štěpán Šrubař + přednáška PhDr. Roman Cardal Ph.D na téma 

Pokud nebude uvedeno jinak, tak začátek je vždy v 18:30 hodin v kostele sv. Jindřicha a sv. Kunhuty v Praze 1, katecheze či přednáška po Mši svaté na faře tamtéž. V Brně začíná Mše sv. v kapli Zvěstování Paně v katedrále Petra a Pavla v 17:30 hodin, katecheze potom v 19:15 hodin v kanceláři Moravsko-slezské křesťanské akademie na adrese Smetanova 14. Mše sv.  nebo katecheze je možné se zúčastnit i jen samostatně.

Pozor změny:

20.2. v Praze po Mši sv. přednáška Mgr. Petra Dvořáka Ph.D na téma Correctio filialis, původně plánovaná přednáška prof. aplikované matematiky PhDr. RNDr. Evžena Kindlera CSc. na téma Arménští křesťané se ze zdravotních důvodů ruší. Zároveň na žádost rodiny pana profesora prosíme o modlitbu za jeho zdraví!

  Začátky Mší sv. v Brně se od 19. 2. včetně přesouvají na 17:30 hodin a začátky katechezí na 19:15 hodin, přičemž se mění místo konání katechezí a přednášek: od 2. dubna se s Boží pomocí budou konat na adrese Smetanova 14 v přednáškovém sále Moravsko-slezské křesťanské akademie!!!


Petice na podporu Jeho Eminence Dominika kardinála Duky

https://duka2018.cz/


Benediktova cesta v češtině

Nakladatelství Hesperion vydává český překlad knihy Benedicts option a pozvalo do ČR jejího autora.

Klub sv. Athanasia se připojuje k pozvánce na setkání s Rodem Dreherem, americkým publicistou a autorem knihy Benediktova cesta. Na programu je přednáška, diskuze a autogramiáda: 12. 3. v Olomouci, 13. 3. v Praze, 14. 3. v Brně a 15. 3. v Českých Budějovicích. Akce má podporu všech čtyřech místních biskupů,  viz zde

Navázání spolupráce s MSKA

Klub sv. Athanasia navázal spolupráci s Moravsko-slezskou křesťanskou akademii. Praktickým výsledkem této spolupráce bude počínaje 2. dubnem 2018 společné pořádní přednášek a katechezí vždy v úterý po první a třetí neděli v měsíci od 19.15 hodin v sále Moravsko-slezské křesťanské akademie na adrese Smetanova 14 v Brně. Všichni jsou zváni! Témata přednášek je možné nalézt v sekci Kalendář akcí.

1. Pouť Klubu sv. Athanasia 

9.- 10. června

Drazí přátelé a příznivci, 


již delší dobu jsme uvažovali o uspořádání první poutě Klubu sv. Athanasia do nějakého místa zasvěceného sv. Athanasiovi z Alexandrie. Bohužel zjistili jsme, že tento veliký světec, učitel Církve a mimořádný svědek víry v době její krize je v naší zemi značně opomíjen a nepodařilo se nám dosud žádné vhodné místo objevit.


S o to větší radostí Vám oznamujeme, že pouť se přes to uskuteční, nepůjdeme ovšem ke sv. Athanasiovi z Alexandrie, nýbrž vypravíme se za Msgr. Athanasiem Schneiderem z Astany, který by měl 10. června 2018 sloužit ve Vyšším Brodě pontifikální Mši sv. a udílet svátost biřmování. Hlásit se můžete buď v aplikaci na našem webu nebo na stránkách FSSP

TradyCamp ve Vyšším Brodě

Ve dnech 29. 7. - 4. 8. 2018  již 6. ročník tradičního prázdninového pobytí s duchovní náplní, tentokrát v klášteře ve Vyšším Brodě. 

Program začne v neděli 29. července 2018 v 18:00 a ukončení bude sobotu 4. srpna 2018 po obědě. Je však možno zůstat do neděle.

Program bude zahrnovat každodenní Mši svatou, modlitbu části posvátného oficia i dostatek času na osobní modlitbu.

Tento rok bude cyklus katechezí zaměřen na svátost manželství, svátost kněžství a duchovní povolání. Ani letos nebudou chybět výpravy a exkurze do okolní.

Bydlení a stravování bude zajištěno v domě pro hosty vyšebrodského kláštera.

Cena pobytu je 1500 Kč. Sleva na požádání možná, zejména pro sourozence či zájemce s finančními těžkostmi. Doprovází P. PhDr. Jakub Zentner FSSP. Přihláška zde.

5. Hovory o víře 

Tentokrát ve Vyšším Brodě 5. - 12. srpna 2018

Na téma "Apologie církevních dějin"  

Zveme všechny, kteří chtějí letní dny volna spojit se vzděláváním a posílením se v katolické víře na na 5. ročník Hovorů o víře. Tentokrát jsou situovány do kláštera Vyšší Brod v jižních Čechách.

 

Program začíná v neděli 29. července 2018 Mší svatou v 17:00 hod. a končí v sobotu 11. srpna 2018 odpoledne. Je však možnost zůstat do neděle.

Okruhy letošních témat:

 • Pronásledování křesťanů ve starověku,
 • Církev a stát od dob císaře Konstantina,
 • Středověké hereze,
 • Pronásledování katolíků v Anglii,
 • William Shakespeare - tajný katolík,
 • Církev a synagoga ve středověku,
 • Papežská inkvizice,
 • Křížové výpravy,
 • Pronásledování čarodějnic,
 • Martin Luther a tzv. reformace,
 • Jan Hus a husitská revoluce u nás,
 • První Československá republika a katolická Církev,
 • Marxismus a neomarxismus v konfrontaci s Církví,
 • Církev v nacistickém Německu,
 • Současné omyly a zmatky v teologii,
 • Moderní totality 21. stol.

Účast jako přenášející již přislíbili:

 • P. Prof. PhDr. Efrém Jindráček OP, Ph.D., vyučující na katedře filozofie Univerzity Sv. Tomáše Akvinského v Římě (Angelicum),
 • PhDr. Radomír Malý, před odchodem do penze vedoucí katedry církevních dějin na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
 • Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D., vedoucí semináře estetiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,
 • R.D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D., vyučující církevního práva na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
 • P. Radim Valík OSB, spirituál kněžského semináře Sv. Petra ve Wigratzbadu,
 • P. PhDr. Jakub Václav Zentner FSSP,
 • a další přednášející

Program bude zahrnovat každodenní Mši svatou, modlitbu části posvátného oficia společně s mnichy kláštera i možnost osobní modlitby v kostele. Kromě přednášek budou na programu exkurze na zajímavá místa v okolí.

Bydlení a stravování bude zajištěno v domě pro hosty vyšebrodského kláštera.

Cena celého pobytu je 2000 Kč. Sleva na požádání možná, zejména pro zájemce s finančními těžkostmi.

Přihlášky zde.