Kalendář akcí

Zde zveřňujeme termíny a program setkání Klubu, jakož i další akce pořádané organizacemi, které jsou pro nás důvěryhodné, tedy zejména FSSP a Konfraternitou svatého Petra.

Ubytovací kapacity na Hovory o víře jsou již obsazené, je ale možné se dále přihlašovat, pokud si zajistíte vlastní ubytování (penzion, stan). Přednášky, společné stravování a bohoslužby budou přístupné i pro neubytované. Je možné se také hlásit jako náhradníci, pokud by se někdo odhlásil. 

PODROBNÝ ROZPIS PŘEDNÁŠEK 5. HOVORŮ O VÍŘE

Sem vložte podnadpis

r

Program setkání Klubu na zimní semestr 2017 


POZOR MIMOŘÁDNÁ ZMĚNA 4. 6. Brno kaple Petrov: Mše sv. P. Jaromír Gargoš + přenáška prof. PhDr. Petra Osolsobě Ph.D na téma Argumenty sv. Augustýna proti relativismu v estetice.

5. 6. Praha  u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. PhDr. Jakub Zentner FSSP + přednáška doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D. na téma Hudba jako zdroj duchovního života. 

18. 6. Brno kaple Petrov: Mše sv. + katecheze P. Štěpán Šrubař FSSP na téma na téma Čtyři poslední věci nebo vytržení, aneb něco o konci světa. 

19. 6. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. Štěpán Šrubař + přednáška PhDr. Roman Cardal Ph.D na téma Evoluce z pohledu aristotelistické filozofie.

ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY ZDE:

https://youtu.be/LjaOR5HnCmc 


Pokud nebude uvedeno jinak, tak v Praze je začátek vždy v 18:30 hodin v kostele sv. Jindřicha a sv. Kunhuty v Praze 1, katecheze či přednáška po Mši svaté na faře tamtéž. V Brně začíná Mše sv. v kapli Zvěstování Paně v katedrále Petra a Pavla v 18:00 hodin, katecheze potom v 19:30 hodin v kanceláři Moravsko-slezské křesťanské akademie na adrese Smetanova 14. Mše sv.  nebo katecheze je možné se zúčastnit i jen samostatně.

Pozor změny:

  V Brně začátky Mší sv. od 21. 5. 2018 včetně se přesouvají na 18: 00 hodin a katechezí cca od 19:30 hodin na adrese Smetanova 14 v přednáškovém sále Moravsko-slezské křesťanské akademie!!!


Petice na podporu Jeho Eminence Dominika kardinála Duky

https://duka2018.cz/


Benediktova cesta v češtině

Nakladatelství Hesperion vydává český překlad knihy Benedicts option a pozvalo do ČR jejího autora.

Klub sv. Athanasia se připojuje k pozvánce na setkání s Rodem Dreherem, americkým publicistou a autorem knihy Benediktova cesta. Na programu je přednáška, diskuze a autogramiáda: 12. 3. v Olomouci, 13. 3. v Praze, 14. 3. v Brně a 15. 3. v Českých Budějovicích. Akce má podporu všech čtyřech místních biskupů,  viz zde

Navázání spolupráce s MSKA

Klub sv. Athanasia navázal spolupráci s Moravsko-slezskou křesťanskou akademii. Praktickým výsledkem této spolupráce bude počínaje 2. dubnem 2018 společné pořádní přednášek a katechezí vždy v úterý po první a třetí neděli v měsíci od 19.30 hodin v sále Moravsko-slezské křesťanské akademie na adrese Smetanova 14 v Brně. Všichni jsou zváni! Témata přednášek je možné nalézt v sekci Kalendář akcí.

1. pouť Klubu sv. Athanasia

Poutní kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku

POZOR AKTUALIZACE ORGANIZACE POUTI: 1. Pouť Klubu sv. Athanasia 8. května 2018. Mše sv. je naplánována na 12:30 hodin v poutním kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku. Slouží P. Jakub Zentner FSSP. Poutní skupina bude vyjíždět osobními auty z Prahy v 8:30 hodin ze stanice metra Opatov. Brněnská skupina se bude na organizaci dopravy domlouvat na setkání Klubu v pondělí od 19 hodin v sále MSKA v Brně, Smetanova ulice 14. Pravděpodobně se pojede z Brna rovněž osobními auty. Samotná pěší pouť (cca 10 km) bude začínat z Pelhřimova od 10:15 hodin (sraz u kašny sv. Jakuba na Masarykově náměstí v 10:00 hodin). Po skončení Mše sv. je možné jet ještě do Prahy na setkání pražského KSA, tedy Mše sv. u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty a katecheze P. Jakuba Zentnera FSSP na faře. Je možné se na Křemešník nebo do Pelhřimova dopravit i po vlastní ose. Přihlášky, prosím, pište do schránky na webu nebo na emailovou adresu p1346@seznam.cz

V pražské skupině je zatím 7 volných míst v autech, příspěvek na cestu tam a zpět cca 150 Kč. 

Pouť Klubu sv. Athanasia 

9.- 10. června

Drazí přátelé a příznivci, 


POZOR ZMĚNA: UVAŽUJE SE O ZRUŠENÍ POUTĚ NA KŘEMEŠNÍK 8. ČERVNA (BUDE NAHRAZENA POUTÍ NA KŘEMEŠNÍK JIŽ 8. KVĚTNA). NA SETKÁNÍ S J.E. SCHNEIDEREM POJEDEME AŽ V SOBOTU A ZAČÍNAT SE BUDE OBĚDEM A PO TÉ POUTÍ NA MARIA RAST.


Již delší dobu jsme uvažovali o uspořádání poutě Klubu sv. Athanasia do nějakého místa zasvěceného sv. Athanasiovi z Alexandrie. Bohužel zjistili jsme, že tento veliký světec, učitel Církve a mimořádný svědek víry v době její krize je v naší zemi značně opomíjen a nepodařilo se nám dosud žádné vhodné místo objevit.


S o to větší radostí Vám oznamujeme, že pouť se přes to uskuteční, nepůjdeme ovšem ke sv. Athanasiovi z Alexandrie, nýbrž vypravíme se za Msgr. Athanasiem Schneiderem z Astany, který by měl 10. června 2018 sloužit ve Vyšším Brodě pontifikální Mši sv. a udílet svátost biřmování. Hlásit se můžete buď v aplikaci na našem webu nebo na stránkách FSSP

TradyCamp ve Vyšším Brodě

Ve dnech 29. 7. - 4. 8. 2018  již 6. ročník tradičního prázdninového pobytí s duchovní náplní, tentokrát v klášteře ve Vyšším Brodě. 

Program začne v neděli 29. července 2018 v 18:00 a ukončení bude sobotu 4. srpna 2018 po obědě. Je však možno zůstat do neděle.

Program bude zahrnovat každodenní Mši svatou, modlitbu části posvátného oficia i dostatek času na osobní modlitbu.

Tento rok bude cyklus katechezí zaměřen na svátost manželství, svátost kněžství a duchovní povolání. Ani letos nebudou chybět výpravy a exkurze do okolní.

Bydlení a stravování bude zajištěno v domě pro hosty vyšebrodského kláštera.

Cena pobytu je 1500 Kč. Sleva na požádání možná, zejména pro sourozence či zájemce s finančními těžkostmi. Doprovází P. PhDr. Jakub Zentner FSSP. Přihláška zde.

5. Hovory o víře 

Tentokrát ve Vyšším Brodě 5. - 12. srpna 2018

Na téma "Apologie církevních dějin"  

Zveme všechny, kteří chtějí letní dny volna spojit se vzděláváním a posílením se v katolické víře na na 5. ročník Hovorů o víře. Tentokrát jsou situovány do kláštera Vyšší Brod v jižních Čechách.

 

Program začíná v neděli 29. července 2018 Mší svatou v 17:00 hod. a končí v sobotu 11. srpna 2018 odpoledne. Je však možnost zůstat do neděle.

Okruhy letošních témat:

 • Pronásledování křesťanů ve starověku,
 • Církev a stát od dob císaře Konstantina,
 • Středověké hereze,
 • Pronásledování katolíků v Anglii,
 • William Shakespeare - tajný katolík,
 • Církev a synagoga ve středověku,
 • Papežská inkvizice,
 • Křížové výpravy,
 • Pronásledování čarodějnic,
 • Martin Luther a tzv. reformace,
 • Jan Hus a husitská revoluce u nás,
 • První Československá republika a katolická Církev,
 • Marxismus a neomarxismus v konfrontaci s Církví,
 • Církev v nacistickém Německu,
 • Současné omyly a zmatky v teologii,
 • Moderní totality 21. stol.

Účast jako přenášející již přislíbili:

 • P. Prof. PhDr. Efrém Jindráček OP, Ph.D., vyučující na katedře filozofie Univerzity Sv. Tomáše Akvinského v Římě (Angelicum),
 • PhDr. Radomír Malý, před odchodem do penze vedoucí katedry církevních dějin na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
 • Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D., vedoucí semináře estetiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,
 • R.D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D., vyučující církevního práva na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
 • P. Radim Valík OSB, spirituál kněžského semináře Sv. Petra ve Wigratzbadu,
 • P. PhDr. Jakub Václav Zentner FSSP,
 • a další přednášející

Program bude zahrnovat každodenní Mši svatou, modlitbu části posvátného oficia společně s mnichy kláštera i možnost osobní modlitby v kostele. Kromě přednášek budou na programu exkurze na zajímavá místa v okolí.

Bydlení a stravování bude zajištěno v domě pro hosty vyšebrodského kláštera.

Cena celého pobytu je 2000 Kč. Sleva na požádání možná, zejména pro zájemce s finančními těžkostmi.

Přihlášky zde.