Zde zveřejňujeme termíny a program setkání Klubu, jakož i další akce pořádané organizacemi, které jsou pro nás důvěryhodné.

Na zítřejší autorské čtení sháníme stolní stojánek na mikrofon. Může někdo zajistit? Případně viz kontakt na telefon.


Klub sv. Athanasia Vás srdečně zve
na autorské čtení a autogramiádu knihy
Mons. Prof. PhDr. Petra Piťhy CSc., Dr. h.c.
Triptych na oltáři lásky
V úterý 4. 12. 2018 v 19:45 v reflektáři kláštera u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 753/18, (vstup z Františkánské zahrady)
Před čtením Mše sv. v 18:30 v kostele sv. Jindřicha a sv. Kunhuty, slouží P. Jakub Zentner, FSSP.
Vstup zdarma
https://cs-cz.facebook.com/klubsvatehoathanasia/


Konference Nejmenší z nás v Brně 18.10. 2018, informace zde.


Petice za ochranu manželství jako svazku muže a ženy

Informace zde a zde.

Program setkání Klubu na zimní semestr 2018 

Zatím nekompletní program, o dalším jednáme

18. 9. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. Štěpán Šrubař FSSP + katecheze na téma "Kniha Jób - Nestárnoucí otázka po smyslu utrpení"

20. 9. Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše sv. , po té prof. PhDr. Petr Osolsobě Ph.D. na téma: "Vergil, otec Západu, duše přirozeně křesťanská" ("anima naturaliter christiana"). V čem je Vergiliův epos o Aeneášovi zásadní pro evropskou kulturu? Co to "pietas" a v čem spočívá? Aeneas vs. Odysseus. Křesťanská interpretace Vergilia (Dante). Vergilius a Londýn - "Nová Trója".

9. 10. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv.P. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D. + přednáška na téma: "Hierarchie v prvotní církvi?"

23. 10. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv.P. Štěpán Smolen + přednáška na téma "Cesta mezi slepotou a hněvem, aneb jak zápasit o svatost v čase církevní krize."

25. 10. Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše sv. , po té přednáška prof. PhDr. Petr Osolsobě Ph.D. na téma: "Edmund Campion, Shakespearův Jindřich V. a bitva u Agincourtu (25. 10. 1415)"

6. 11. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P.  PhDr. Jakub Zentner FSSP + katecheze na téma. "Sedm svátostí (sv. smíření)".

20. 11. Praha u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Mše sv. P. Štěpán Šrubař FSSP + katecheze na téma "Kazatel a Velepíseň - Dvě kontroverzní knihy Starého Zákona"

22. 11. v 17:00 hodin Brno kostel sv. Michaela archanděla: Mše sv. , po té v 19.00 hodin přednáška prof. PhDr. Petr Osolsobě Ph.D. na téma: "Sv. Cecílie a mystérium hudby (společné zamyšlení nad tím, čím by hudba mohla být a čím se stala)"

4. 12. Praha Mše sv. v 18:30 hodin v kostele sv. Jindřicha a sv. Kunhuty (P. Jakub Zentner FSSP), po té v 19:45 hodin Autorské čtení + prodej a autogramiáda knihy Mons. prof. PhDr. Petra Piťhy CSc., Dr. h.c. "Triptych na oltáři lásky". Místem konání autorského čtení bude pravděpodobně refektář kláštěra u Panny Marie Sněžné (bude ještě upřesněno, máme i záložní variantu).

18. 12. Praha

20. 12. Brno


Pozor změny:

V Brně Mše sv. od 20. 9. 2018 včetně se přesouvají na ČTVRTKY po třetí neděli v měsíci v 17: 30 hodin (od 22. 11. 2018 jsou začátky Mše sv. plánovány na 17:00 hodin) do kostela sv. Michaela archanděla na dominikáns kém náměstí a přednášky po té cca od 19:00 hodin v místě, které bude uvedeno u konkrétní přednášky.

Zatím máme potvrzenou Mši sv. pouze 1x za měsíc, ale jednáme ještě o zajištění sloužení Mše sv. na čtvrtek po první neděli v měsíci na stejném místě a ve stejném čase (bez přednášky).

V Praze začínají Mše sv. jako obvykle v 18:3é hodin v kostele sv. Jindřich a asv. Kunhuty a přednášky či katecheze navazují po té hned na faře.


Petice na podporu Jeho Eminence Dominika kardinála Duky

https://duka2018.cz/


Navázání spolupráce s MSKA

Klub sv. Athanasia navázal spolupráci s Moravsko-slezskou křesťanskou akademii. Praktickým výsledkem této spolupráce bude počínaje 2. dubnem 2018 společné pořádní přednášek a katechezí vždy v úterý po první a třetí neděli v měsíci od 19.30 hodin v sále Moravsko-slezské křesťanské akademie na adrese Smetanova 14 v Brně. Všichni jsou zváni! Témata přednášek je možné nalézt v sekci Kalendář akcí.

1. pouť Klubu sv. Athanasia

Poutní kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku

POZOR AKTUALIZACE ORGANIZACE POUTI: 1. Pouť Klubu sv. Athanasia 8. května 2018. Mše sv. je naplánována na 12:30 hodin v poutním kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku. Slouží P. Jakub Zentner FSSP. Poutní skupina bude vyjíždět osobními auty z Prahy v 8:30 hodin ze stanice metra Opatov. Brněnská skupina se bude na organizaci dopravy domlouvat na setkání Klubu v pondělí od 19 hodin v sále MSKA v Brně, Smetanova ulice 14. Pravděpodobně se pojede z Brna rovněž osobními auty. Samotná pěší pouť (cca 10 km) bude začínat z Pelhřimova od 10:15 hodin (sraz u kašny sv. Jakuba na Masarykově náměstí v 10:00 hodin). Po skončení Mše sv. je možné jet ještě do Prahy na setkání pražského KSA, tedy Mše sv. u sv. Jindřicha a sv. Kunhuty a katecheze P. Jakuba Zentnera FSSP na faře. Je možné se na Křemešník nebo do Pelhřimova dopravit i po vlastní ose. Přihlášky, prosím, pište do schránky na webu nebo na emailovou adresu p1346@seznam.cz

V pražské skupině je zatím 7 volných míst v autech, příspěvek na cestu tam a zpět cca 150 Kč.