Představujeme se

O našem klubu

Klub sv. Athanasia (Atanáše) je neformální společenství katolických věřících scházejících se dvakrát do měsíce v Praze vždy v úterý od 18:30 hodin nejprve na Mši svatou a po té ke společnému setkání, kde probíhá katechese, promítání filmů a přednášky. Své místo má i sdělování a diskuze o aktuálních tématech v Církvi a ve společnosti. Za svého patrona jsme si vybrali sv. Athanasia (Atanáše), učitele Cirkve a velkého svědka víry v době ariánské krize. Nejsme vyhranění tradicionalisté, spíše se snažíme v souladu s učením papeže Benedikta XVI. o čerpání pozitivních impulzů z tradiční liturgie a teologie (a pokud je to možné o překonávání vzájemných předsudků mezi stoupenci obou forem latinského ritu). V praxi se většina z nás účastní obou forem římské liturgie.

Mše svaté bývají většinou sloužené některým z kněží FSSP. Před Mší svatou, nebo kdekoliv v Praze - pokud se nás sejde vícero z klubu - se modlíme posvátný růženec za apoštolát Kněžského Bratrstva sv. PetraPro návštěvu našeho klubu nepotřebujete žádné předchozí pozvání ani schválení účasti. Všichni jsou zváni! Naše vazba na konfraternitu Kněžského bratrstva svatého Petra je velmi volná a v zásadě členové Klubu svatého Athanasia (Atanáše) jsou jak členové, tak nečlenové konfraternity, která je laickým společenstvím Kněžského bratrstva svatého Petra. Čas od času zveme k přednáškám a diskusím i diecézní či řeholní kněze a laiky, kteří nejsou členy FSSP.