Představujeme se

O našem klubu

Klub sv. Athanasia je neformální společenství katolických věřících scházejících se dvakrát do měsíce v Praze (úterý od 18:30 hodin) a rovněž jednou za měsíc v Brně (ve čtvrtek od 17:00 hodin) ke společnému setkání, kde probíhá katechese, promítání filmů a přednášky. Své místo má i sdělování a diskuze o aktuálních tématech v Církvi a ve společnosti. Za svého patrona jsme si vybrali sv. Athanasia, učitele Cirkve a velkého svědka víry v době ariánské krize.

Účelem naší činnosti je podpora duchovního růstu členů prostřednictvím poznávání a praktikování Tradice, tedy jednoho ze dvou hlavních zdrojů (vedle Bible) poznání katolické věrouky (a tedy i samotného Krista). Nejsme vyhranění tradicionalisté, spíše se snažíme v souladu s učením papeže Benedikta XVI. o čerpání pozitivních impulzů z tradiční liturgie a teologie (a pokud je to možné o překonávání vzájemných předsudků mezi stoupenci obou forem latinského ritu). V praxi se většina z nás účastní obou forem římské liturgie.

Mše svaté bývají většinou sloužené některým z kněží FSSP. Před Mší svatou, nebo kdekoliv v Praze - pokud se nás sejde vícero z klubu - se modlíme posvátný růženec za apoštolát Kněžského Bratrstva sv. PetraPro návštěvu našeho klubu nepotřebujete žádné předchozí pozvání ani schválení účasti. Všichni jsou zváni! Naše vazba na konfraternitu Kněžského bratrstva svatého Petra je velmi volná a v zásadě členové Klubu svatého Athanasia (Atanáše) jsou jak členové, tak nečlenové konfraternity, která je laickým společenstvím Kněžského bratrstva svatého Petra. Čas od času zveme k přednáškám a diskusím i diecézní či řeholní kněze a laiky, kteří nejsou členy FSSP.