Představujeme se

O našem klubu

Klub sv. Atanáše je neformální společenství katolických věřících scházejících se dvakrát do měsíce v Praze vždy v úterý od 18:30 hodin ke společnému setkání, kde probíhá katechese, promítání filmů a přednášky. Své místo má i sdělování a diskuze o aktuálních tématech v Církvi a ve společnosti. Za svého patrona jsme si vybrali sv. Atanáše, učitele Cirkve a velkého svědka víry v době ariánské krize. 

Před setkáním se účastníme Mše svaté sloužené některým z kněží FSSP. Před Mší svatou, nebo kdekoliv v Praze - pokud se nás sejde vícero z klubu - se modlíme posvátný růženec za apoštolát Kněžského Bratrstva sv. PetraPro návštěvu našeho klubu nepotřebujete žádné předchozí pozvání ani schválení účasti. Všichni jsou zváni! Naše vazba na konfraternitu Kněžského bratrstva svatého Petra je velmi volná a v zásadě členové Klubu svatého Atanáše jsou jak členové, tak nečlenové konfraternity, která je laickým společenstvím Kněžského bratrstva svatého Petra. Čas od času zveme k přednáškám a diskusím i diecézní či řeholní kněze a laiky, kteří nejsou členy FSSP.