Klub sv. Athanasia je neformální společenství katolických věřících scházejících se dvakrát do měsíce v Praze (úterý od 18:30 hodin) a rovněž jednou do měsíce v Brně (ve čtvrtek od 17:00 hodin) ke společnému setkání, kde probíhají katechese, promítání filmů a přednášky. Své místo má i sdělování a diskuse o aktuálních tématech v Církvi a ve společnosti. Za svého patrona jsme si vybrali sv. Athanasia (Atanáše), učitele Církve a velkého svědka víry v době ariánské krize. Pro návštěvu našeho klubu nepotřebujete žádné předchozí doporučení ani schválení účasti. Všichni jsou zváni!