Klub sv. Athanasia (Atanáše) je neformální společenství katolických věřících scházejících se dvakrát do měsíce v Praze vždy v úterý od 18:30 hodin nejprve na Mši svaté a po té ke společnému setkání, kde probíhá katechese, promítání filmů a přednášky. Své místo má i sdělování a diskuze o aktuálních tématech v Církvi a ve společnosti. Za svého patrona jsme si vybrali sv. Athanasia (Atanáše), učitele Církve a velkého svědka víry v době ariánské krize. Pro návštěvu našeho klubu nepotřebujete žádné předchozí doporučení ani schválení účasti. Všichni jsou zváni!